Nejnovější články

Ukázka: Píseň krve - Anthony Ryan

By 18:37 , , ,

V jeho výrazu ale bylo něco nového, něco, co Vélin neznal a nedokázal pojmenovat. Později totéž spatří v obličejích tisíců dalších mužů a už bude vědět, že to je starý přítel: strach. Překvapilo ho, jak měl otec nezvykle tmavé oči, tmavší než matka. Takto si ho bude pamatovat po celý život. Pro ostatní bude Pán bitev, První královský rytíř, hrdi na od Beltrianu, králův zachránce a otec slavného syna. Pro Vélina už navždy zůstane jen ustrašeným mužem, který svého syna opustil u brány kláštera Šestého řádu. Cítil, jak mu otec tiskne svoji velkou dlaň na záda. 
„Teď jdi, Véline. Jdi za ním. Neublíží ti.“ Lháři! pomyslel si Vélin rozčileně, zatímco ho otec tlačil směrem k bráně. Jak se postava v plášti blížila k nim, její obličej se stával zřetelnějším. Byl dlouhý a úzký, s tenkými rty a bledě modrýma očima. Vélin se přistihl, že do nich upřeně hledí. Muž mu pohled opětoval, jeho otce si ani nevšiml.
„Jak se jmenuješ, chlapče?“ Jeho hlas zněl měkce, skoro jako povzdech v mlze.
Vélin nikdy nepochopil, jak docílil toho, aby se mu nechvěl hlas. 
„Vélin, pane. Vélin Al Sorna.“
Tenké rty se roztáhly do úsměvu. „Já nejsem žádný pán, chlapče. Jsem Gainyl Arlyn, Princip Šestého řádu.“
Vélin si vybavil všechny ty hodiny etikety, které mu dávala matka.
„Omlouvám se, Principe.“
Za sebou Vélin zaslechl zařehtání. Když se ohlédl, uviděl, že otec odjíždí. Kůň se rychle ztrácel v mlze, jeho kopyta bušila do měkké půdy, až nakonec úplně utichla.
„Nevrátí se, Véline,“ oslovil ho Princip, teď už bez úsměvu. „Víš, proč tě sem přivedl?“
„Abych se naučil spoustu věcí a stal se bratrem Šestého řádu.“
„Přesně tak. Ale nikdo, ať je to chlapec, nebo muž, nesmí vejít dovnitř, pokud to není jeho vlastní volba.“
Vélin najednou pocítil silné nutkání utéct do mlhy. Uteče. Přidá se k nějaké bandě lapků, bude žít v lese, prožije řadu velkých dobrodružství a bude předstírat, že je sirotek… V loajalitě je naše síla.
Princip měl v očích lhostejný pohled, ale Vélinovi bylo jasné, že ho má dokonale přečteného. Později uvažoval, kolik z těch chlapců, které sem jejich zrádní otcové nalákali nebo přitáhli násilím, skutečně uteklo, a pokud už to udělali, zda toho někdy litovali.
V loajalitě je naše síla.
„Mým přáním je vejít, Principe,“ odpověděl. V očích měl slzy, ale rychle je zaplašil mrkáním. „Přál bych si naučit se spoustu věcí.“ 
Princip odemkl bránu. Vélin si všiml, že má ruce celé zjizvené. Když se brána otevřela dokořán, pozval Vélina dovnitř. 
„Pojď, malý jestřábe. Teď jsi naším bratrem.“

Název CZ: Píseň krve
Série: Stín krkavce (1.díl)
Autor: Anthony Ryan
Nakladatelství: HOST

Česká anotace: Vélin Al Sorna, zasvěcený Šestému řádu, byl od dětství cvičen k boji a zabíjení ve službách Víry. Řád se stal jeho jedinou rodinou. Vélinův otec sloužil jako rytíř králi Janusovi, panovníkovi Sjednoceného království, rozhodl se však Vélina zbavit jeho práv a v pouhých deseti letech ho zanechal na prahu Šestého řádu. Chlapec ho za to nenávidí. Během pobytu v řádu se Vélin dozvídá zatím netušené podrobnosti o své matce, která zemřela, když byl ještě dítě. Postupně také odhaluje důvody, jež jeho otce vedly k tomu, že ho řádu svěřil. Jedna pravda je však důležitější než všechny ostatní: Vélina Al Sornu čeká budoucnost, kterou má teprve pochopit. Budoucnost, jež změní nejen království, ale také celý svět. (nakladatelstvi.hostbrno.cz)

Knihu lze zakoupit: na stránkách nakladatelství HOST

Možná by tě mohlo zajímat...

0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0