Nejnovější články

Ukázka: Červený vrch - Jamie McGuire

By 21:43 , , ,

Anita, vedoucí radiologie, stála uprostřed chodby na  oddělení se založenými pažemi. Během několika vteřin už muži z údržby a ze všech ostatních oddělení pelášili otevřenými dvojitými dveřmi na pohotovost.
„Co znamená Šedý kód, bažante?“ ušklíbla se na mě Anita.
„Hm... hostilní pacient?“ napůl jsem hádala.
„Správně!“ poplácala mě po  zádech. „Moc často to neslýcháme.“
„Šedý kód. Pohotovost šest. Šedý kód. Pohotovost šest,“ volal ženský hlas z interkomu. Tentokrát už nezněl tak lhostejně.
Anita se rozhlédla chodbou našeho oddělení. „Něco se děje,“ řekla tlumeně. Julian, laborant od CT, vyšel na chodbu. Anita ho gestem poslala na pohotovost. „Utíkej!“
Julian poslechl, z obličeje mu na okamžik zmizel věčně znuděný výraz. Když nás minul, ukázala Anita na  dveře dámské šatny. „Radši zmiz, než si to rozmyslím.“
„To mi nemusíš říkat dvakrát.“ Klávesnice zapípala, když jsem vyťukala kód, a pak se ozvalo cvaknutí, zvěstující, že mohu vstoupit. Vešla jsem dovnitř a všimla si, že jsem sama. Zpravidla byla místnost plná žen, které otevíraly skříňky, vytahovaly z nich kabelky, smály se, klábosily nebo nadávaly na uplynulý pracovní den.
Když jsem nastavovala číselnou kombinaci, abych se dostala do své skříňky, ozvalo se z interkomu další hlášení.
„Modrý kód, pohotovost tři. Modrý kód, pohotovost tři. Šedý kód na ambulanci. Šedý kód na ambulanci.“
Popadla jsem kabelku, zabouchla dveře a rychle jsem se vydala chodbou. Čekárnu radiologie jsem měla při cestě, od chodby ji dělila skleněná stěna. Několik pacientů uvnitř se stále ještě soustředilo na  plochou obrazovku. Moderátor zpráv se mračil a na dolním okraji obrazovky ubíhal blikající pás s varováním. Většina slov byla tak malá, že jsem je nemohla rozeznat, ale jedno jsem postřehla: PANDEMIE.
Zmocnil se mě odporný pocit, zrychlila jsem krok, jen jen vyrazit sprintem k východu pro zaměstnance. Právě, když jsem otevírala dveře, uslyšela jsem výkřik, a pak další. Mužské i ženské. Neohlížela jsem se.
Název CZ: Červený vrch
Série: Červený vrch  (1.díl)
Autor: Jamie McGuire
Nakladatelství: Fortuna Libri

Česká anotace: Scarlet je rozvedená, pětatřicetiletá matka dvou dcer a pracuje jako rentgenová laborantka. Je pátek odpoledne a má službu v nemocnici, dcery poslala na víkend za otcem. Na příjem přivážejí umírající, ošklivě pokousanou a vyhublou dívku, a její rentgenový snímek prozrazuje to, o čem se v lékařských kruzích s hrůzou již pár dnů hovoří. Z Evropy se šíří záhadný virus a svět je zachvácen pandemií, která postupuje neuvěřitelně rychle. Projevuje se nesnesitelnou bolestí břicha a bleskovým úbytkem váhy, a pak už je jen smrt. Mrtví však nenacházejí klid, ale mění se v šouravé zombie, a hledají, čím by ukojili svůj neutišitelný hlad. Vábí je lidské maso a lačně se na ně vrhají. Jedinou obranou živých je rychlost a zásah do mozku zombie.

Scarlet se upne k tomu, aby zachránila své dcery za každou cenu. Musí je odvézt na jediné bezpečné místo k přežití, které zná. Na ranč Červený vrch. (fortunalibri.cz)

Knihu lze zakoupit: na stránkách nakladatelství Fortuna Libri 

Možná by tě mohlo zajímat...

0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0